+31 (0) 35 53 93 977
+31 (0) 35 53 93 977
Disclaimer
ATM-chiptuning.nl Baarn is de specialist op het gebied van chiptuning en motormanagement optimalisatie in de Benelux. chiptuning op maat vanaf € 299. Bel 035 5411241
Home Disclaimer

Disclaimer

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DEZE WEBSITE

ATM-chiptuning B.V. handelend onder de naam ATM-chiptuning.nl, hierna te noemen ATM- chiptuning.nl, beheert deze website. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voor u deze website gebruikt. Door uw gebruik van deze website gaat u akkoord met de volgende voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, verzoeken wij u deze website niet te gebruiken.

1. Nauwkeurigheid van gegevens

Het materiaal op deze website is samengesteld en geleverd door ATM-chiptuning.nl en uitsluitend bedoeld ter informatie. We trachten te waarborgen dat de informatie op deze website volledig, nauwkeurig en actueel is. Ondanks onze inspanningen kan de informatie op deze website van tijd tot tijd onjuist, onvolledig of verouderd zijn. We geven geen garantie met betrekking tot de volledigheid, nauwkeurigheid of actualiteit van enige informatie van deze website. Producten op deze website kunnen bijvoorbeeld niet verkrijgbaar zijn of afwijken van de beschreven kenmerken. Wij mogen de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging en zijn nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

2. Gebruik van deze website

Het ontwerp van de website en alle tekst, afbeeldingen, informatie, inhoud en ander materiaal dat wordt weergegeven op de website of kan worden gedownload van de website zijn beschermd door het auteursrecht, handelsmerkrecht of andere intellectuele eigendomsrechten en mogen uitsluitend worden gebruikt zoals beschreven in deze voorwaarden of met de voorafgaande schriftelijke toestemming. Niets op deze website verleent enige licentie of enig recht, impliciet of anderszins, op het gebruik van handelsmerken, handelsnamen, dienstmerken of logo’s weergegeven op deze website, zonder onze schriftelijke toestemming of die van de derde partij eigenaar. Het is u niet toegestaan de informatie of het materiaal op deze website op enige wijze te wijzigen, reproduceren, publiceren, verspreiden of op enige andere wijze te gebruiken voor openbare of commerciële doeleinden. Ongeautoriseerd gebruik van dergelijke informatie of dergelijk materiaal kan in strijd zijn met het auteursrecht, handelsmerkrecht, publicatierecht, privacyrecht of andere eigendomsrechten en voorschriften. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt. U zal ATM-chiptuning.nl, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders en handelspartners beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw ongeautoriseerd gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

3. Links naar deze website

Het is niet toegestaan een link van een andere website naar een pagina op deze website te creëren of in stand te houden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Het is niet toegestaan deze website of enig materiaal weergegeven op deze website in een kader of iets dergelijks op een andere website te plaatsen of te tonen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Eventuele toegestane links naar deze website dienen te voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving.

4. Links naar derde partijen

Deze website kan links bevatten naar websites die geen eigendom zijn van ons of aan ons gelieerde ondernemingen of door ons of aan ons gelieerde ondernemingen worden beheerd of geëxploiteerd. Dergelijke links worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden. Wanneer u deze links gebruikt, verlaat u deze website. Noch wij, noch aan ons gelieerde ondernemingen zijn verantwoordelijk voor enige informatie, inhoud of materiaal op enige andere website of toegankelijk vanaf enige andere website. Noch wij, noch aan ons gelieerde ondernemingen geven garanties met betrekking tot enige andere website of enige informatie, inhoud of materiaal op of toegankelijk vanaf dergelijke websites, of resultaten die u verkrijgt door het gebruik van dergelijke websites. Indien u besluit enige andere site te bezoeken via een link van of naar deze website, doet u dit geheel op eigen risico.

5. Beperking van de aansprakelijkheid

ATM-chiptuning.nl is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

6. Herziening van deze voorwaarden

Wij kunnen deze voorwaarden te allen tijde herzien door ze op deze website te actualiseren. Wij adviseren u deze pagina regelmatig na te lezen op eventuele wijzigingen in de voorwaarden, aangezien deze verbindend zijn voor u. Wettelijke kennisgevingen of voorwaarden op bepaalde pagina’s van deze website kunnen derogeren aan zekere bepalingen in deze voorwaarden.